tirsdag 8. februar 2011

Student igjen!

Denne våren vil jeg i tillegg til å jobbe som lærer, være student. Jeg skal delta i faget ”IKT og læring”, hvor Svend Andreas Horgen er faglærer. Faget har 4 moduler og er organisert som et fjernundervisningsfag ved HiST.

Det er lagt opp til at jeg som deltaker skal bruke bloggskriving til å reflektere over egen læring. Bruk av blogg forenkler også muligheten for oss som tar faget, til å dele erfaringer, få innspill og gi innspill ved å kommentere hverandres blogger. Skriving av blogg kommer til å være en del av hver øvingsoppgave i dette faget.
Jeg er forventningsfull mht hva jeg skal lære og gleder meg til å komme igang.

Jeg har herved børstet støvet av min så godt som urørte LæreLogg. Det var forresten nettopp Svend Andreas Horgen som var inspiratoren for at jeg laget denne bloggen i fjor (se første blogginnlegg). Morsomt!

2 kommentarer: