tirsdag 11. februar 2014

Matematikk på flere språk!

Webbmatte.se er et flott svensk nettsted med støttemateriell i matematikk for ungdomsskole og videregående. Materialet består av tekster, filmer og øvinger som kan benyttes fritt, og finnes på hele åtte forskjellige språk. Dette gir fremmedspråklige elever muligheten til også å få forklart matematiske temaer på sitt eget morsmål.


onsdag 5. februar 2014

Lyst til å lage instruksjonsvideo?

Start med å tenke igjennom:
 • Hva er hensikten med videoen?
 • Hvordan skal målgruppa bruke videoen? 
 • Hva skal formidles? Hva er budskapet? 

 • FORBEREDELSER
  Finn deg en videopartner. Det er enklere å lage instruksjonsvideo dersom du har en videopartner. Når dere er TO om prosjektet, kan EN av dere filme, mens DEN ANDRE blir filmet - viser / gir instrusjoner om hvordan f.eks. en arbeidsoperasjon skal utføres. Produksjonsarbeidet blir enklere fordi dere kan konsentrere dere om hver deres del, samtidig har dere noen å spille på og diskutere med underveis.
  Sjekk LYS og LYD forholdene. Er det tilstrekkelig lys der du skal gjøre opptak eller trenger du å bruke en ekstra lampe? Hvordan faller skyggen? Hvordan blir lyden? Er det bakgrunnstøy? Kan du bruke LYD fra liveopptak eller skal lydspor legges til i etterkant? Det er lurt å gjøre et prøveopptak, da får du raskt en pekepin på hvordan resultatet kan bli. Finn frem utstyr og annet materiell du vil trenge til å utføre arbeidesoperasjonen. Rydd arbeidsplassen og stedet hvor du skal gjøre filmopptaket for rot og forstyrrende elementer som stjeler fokus fra det du vil vise. Pass på at videoen din ikke blir for lang - ideell lengde for en instruksjonsvideo er inntil ca. 3 minutter.

  FILMOPPTAK 
  Ved filmopptak er det viktig å holde videokameraet rolig, bruk gjerne et kamerastativ. Dersom du skal bevege kameraet under opptaket, bruk rolige bevegelser. Film der det skjer - fokuser på det du vil seeren skal legge merke til. Pass på at du filmer nær nok til at viktige detaljene vises. Zoom inn. Opptak fra ulike kameravinkler og variert bruk av bildeutsnitt, gjør ofte videoen mer «seer vennlig».

  ETTERARBEID 
  Redigere? PC, Mac, nettbrett og smarttelefoner har alle tilgang til enkle og effektive videoredigeringsprogrammer, som gir deg muligheter til å rediger og endre i filmprosjektet ditt. Det finnes et hav av redigeringsmuligheter. Det enkle er ofte det beste. Jeg bruker ofte disse redigeringsmulighetene når jeg lager instruksjonsvideoer:
  • klippe bort uønskede deler av et videoklipp
  • legge til tekstkommentarer 
  • overganger mellom klippene, slik av filmen flyter fint
  • klippe bort lyd, legge til tale og / eller bakgrunnsmusikk 
  Med god planlegging kan du fint lage en instruksjonsvideo uten å bruke nevneverdig tid på redigeringsarbeid. Du velger selv hvor du vil legge «lista. Er du en videoamatør eller en profesjonell mediamann? La noen se videoen din og spør etter tilbakemeldinger som kan gjøre videoen din bedre. Dele videoen!

  OPPSUMMERING
 • Hva er hensikten med videoen? Hva skal formidles? Hva er budskapet? 
 • Finn deg en videopartner! 
 • Hvor skal du gjør opptakene? 
 • Sjekk LYD og LYS forholdene der du skal gjøre videoopptak 
 • Rydd og finn fram nødvendig utstyr 
 • Hold FOKUS der det skjer - beveg kameraet rolig 
 • Redigere? 
 • Ikke for lange videoer - inntil 3 minutter er ideelt
 • Spør etter tilbakemeldinger som kan gjøre videoen din bedre. 
 • Del videoen din!

 • Her er et par eksempler på ulike instruksjonsvideoer:

   


  Lykke til :)


  fredag 3. mai 2013

  "Video er video" - eller?

  Når du skal produsere en video er det viktig å tenke igjennom og være bevisst hvilken hensikt videoen skal ha.
  • Hva er målet med videoen? 
  • Hvilken type læring og kunnskap ønskes det at elevene skal oppnå? 
  • Hvilken kommunikasjonsform passer til formålet? 
  • Hvilken teknikk kan brukes? 
  Ulike typer av videosjangere stimmulerer til ulike typer av læring. Hva bør du velge? Her er en liten oversikt som kanskje kan hjelpe deg!


  Hensikten med videoen
  Lærings og kunnskapssmål
  Kommunikasjonsform
  Sjanger
  Teknikk Videoeksempel
  Presentere teori
  Eleven skal lære teori. Eleven skal kunne gjengi, forklare og bruke teoristoffet.
  Forelesning
  Intervju av fagperson 
  Faglig samtale
  Fotofortelling
  Gi innsikt / 
  forståelse 
  Elevene skal utvikle en dypere innsikt om et emne. Elevene skal kunne oppfatte, skjelne, granske, analysere og trekke slutninger om et tema eller en problemstilling.
  Dokumentar /Reportasje
  Synspunkt (Point of View)
  Simulering / Animasjon
  Highlighting
  Guide
  Videodokumentar
  Videoanalyse
  Videoguide
  Utvikle ferdigheter
  Eleven skal lære en ferdighet. Eleven skal kunne kopiere, utføre, produsere og beherske en framgangsmåte eller teknikk.
  Demonstrasjon
  Instruksjon

  Trinn- for- trinn veiledning
  Bevisstgjøring / utvikle holdninger
  Eleven skal bli bevisst, kunne ta ansvar for, ta initiativ til, se forbindelser og vurdere tanker, holdninger og adferd på en kritisk måte.
  Tankevekkende case
  Øyenvitneforklaring
  Dokumentar-drama
  Samtale
  Videoskildring
  Videointervju
  Dokumentarfilm
  Engasjere
  Elevene skal bli interesserte, nysgjerrige og engasjerte.
  Fortelling fra virkeligheten
  
Trigger
  Reklame
  Videodokumentar
  Trailer
  Snarfilm
  Reklamefilm
  Veiledning / vurdering
  Eleven får tilbakemelding på innlevert oppgave, praktiskprodukt eller arbeidsutførelse. Eleven skal vite hva som skal til for å forbedre / høyne sitt faglig nivå.
  Kommentar
  Beskrivelse
  Videokommentar
  Videoanalyse
  Skjermopptak

  Kilder:
  It is not television anymoreDesigning digital video for learning and assessment
  Daniel L. Schwartz & Kevin Hartman. School of Education. Stanford University

  Blooms taksonomi (kunnskapsmål) Krathwohls taksonomi (holdningsmål)

  fredag 5. april 2013

  Videobruk

  Hva kan vi bruke video til i opplæring og undervisning?

 • studere og analysere klasseromsinteraksjoner.
 • bevisstgjøre læreren på egne styrker og svakheter som formidler.
 • skape nysgjerrighet og interesse for et tema.
 • skape engasjement rundt et tema.
 • plassere temaet i kontekst.
 • presentere teori / fagstoff.
 • repetere teori / fagstoff.
 • demonstrere hvordan en arbeidsprosess skal gjennomføres.
 • demonstrere hvordan en oppgave skal løses.
 • gi elevene en trinn- for- tinn instruksjon hvor de guides gjennom en prosessen.
 • synliggjøre detaljer, nyanser, likheter og forskjeller.
 • gi tilbakemeldiger på oppgaver og innleveringer.

 • (Elevproduksjoner)
 • metode for å lære fagstoff når eleven selv er produsent av fagvideo.
 • utgangspunkt for veiledning.
 • grunnlag for vurdering.
 • arbeidsmåte for å øve opp digitale ferdigheter.
 • arbeidsmåte for øve på å samarbeide med andre.

 • ... for å nevne noe....


  torsdag 28. februar 2013

  Hvorfor bruke video?

  De nye teknologiene som har gjort sitt inntog i de seinere åra, gir unike muligheter til ulike tilnærminger til lærestoffet. Teknologien har åpnet opp for at fagstoff kan presenteres på en ny og engasjerende måte, som kan bidra til økt forståelse og læring. I dette blogginnlegget skal jeg konsentrere meg om noen fordeler ved å ta i bruk videoer med et faglig innhold i undervisning og opplæring.

  Læring er en kompleks og sammensatt prosess. Vi lærer alle sammen på forskjellige måter, og har ulike preferanser for å angripe en læringsoppgave på. Enkelte av oss lærer mer av å se og høre enn av å lese. Gjennom en film vil fagstoffet både bli visuelt og auditivt framstilt. Bruk av video i undervisning og opplæring gir muligheter til å visuallisere fagstoffet på en rikere måte, enn hvordan fagstoffet kan fremstilles i ordinære lærebøker ved hjelp av tekst og bilder. Videofilm er velegenet til å konkritisere fagteori, til å vise sammenhenger og til å demonstrere hvordan noe skal gjøres. Video er således et godt medium for å presentere et fagligbudskap.

  Film oppleves av mange elever som et deilig avbrekk fra en skolehverdag med mye tekst. For det er et faktum at læremateriell i stor grad er tekstbasert. Det er ei heller noen hemmelighet at mange opplever det som strevsomt å lese og avkode innholdet i tekster. Årsakene til dette kan være mange og av svært ulik art, men det de har til felles er at tekst kan vanskeliggjøre og redusere motivasjonen for læring. Faglige videoer kan brukes for å variere mediet fagstoffet presenteres i, og vil i slike tillfeller kunne ha en positiv effekt og resultere i økt motivasjon for læring i slike elevgruppe.

  En faglig video gir elevene mulighet til å se presentasjonen av fagstoffet flere ganger. Dette er nyttig for repetisjon og for å kunne fange opp flere nyanser i innholdet. Et filmklipp kan stoppes, spoles tilbake og startes igjen fra ønsket sted. Slik kan elevene se de delene av filmen som de opplever som viktig, vanskelige å forstå eller hvor fagstoffet blir presentert seinere eller raskere enn ønsket, det antallet ganger eleven selv har behov for. Å ta i bruk videofilm er derfor en måte å både nivå- og tempo tilpasse opplæringen på.

  Hvermansen har nå god tilgang til digitale «dingser», hvor video kan vises på dem alle. Når en video er delte, kan innholdet dermed absorberes hvor som helst og når som helst. I teorien vil da læring av fagstoffet være uavhengig av både tid og sted.

  Avsluttningsvis vil jeg poengtere at en video, «bare er en video», dersom den ikke settes inn i en større sammenheng eller i et undervisningsopplegg. Ved bare å lene seg tilbake, se og lytte til en video, uten noe mer bearbeidelse av innholdet vil den ny kunnskapen raskt forsvinne. Det er nemlig konteksent og hvordan videoen blir brukt, som gir videoen den pedagogiske merverdien, og som til syvende og sist avgjør i hvilken grad aktiviteten fører til læring hos elevene.

  onsdag 27. februar 2013

  Lærere må skoleres til "IKT - håndverkere"

  Bruk av IKT i undervisningen kan sammenliknes med å bruke et verktøy!
  Et verktøy vil i de rette hender og med riktig bruk kunne brukes til å skape, reparere og til å forbedre, MEN et verktøy kan også brukes til å ødelegge, bryte ned og skade om det brukes feil! 
  Lærere bør være mesterhåndverkere som også kan veilede sine elver og lærlinger på dette feltet.


  God klasseledelse er særdeles viktig i det teknologitette klasserommet. Lærere må vite NÅR og HVORDAN teknologien skal brukes for å optimalisere elevenes læring, og når den ikke skal brukes. 

  tirsdag 20. november 2012

  Visuell matematikk - Prosentregning

  Det er en kjent sak at mange elever synes at matematikk er et vanskelig fag å forstå. En stor andel av elevene mine trenger at fagstoffet blir repetert og blir forklart flere ganger. Det er i vinden at lærere lager instruksjonsvideoer og skjermopptak, eller filmer seg selv når de gjennomgår nytt fagstoff på tavla. Slike videoer gir elevene muligheten til å se gjennomgangen av fagstoffet flere ganger og i et tempo som passer eleven. Dette vil utvilsomt være verdifulle for enkelte elever.

  Hva med de elevene som ikke forstår den tradisjonelle framstilte forklaringen av fagstoffet? For disse elevene vil videoen fremstå som like gresk som ved gjennomgangen av stoffet på tavla. Jeg har stor tro på å bruke video med faglig innhold i undervisning og opplæring, men vil påpeke at fagstoffet ikke blir enklere bare av å bli fanget på film!
  Jeg ser derfor et stort behov for faglige videoer hvor matematikk blir framstilt på en enkel og visuell måte! Ikke som erstatning for lærerens forelesning, forklaring og veiledning, men som et supplement :) Jeg har kastet meg ut i det, og har her forsøkt å visuallisere temaet prosentregning. Kanskje slike visuelle framstillinger av matematiske temaer, vil kunne ufarliggjøre faget og hjelpe elever som synes at matematikk er forferdelig vanskelig?