onsdag 16. februar 2011

Pedagogisk bruk av LMS

Jeg har tatt utgangspunkt i et eksisterende undervisningsopplegg i naturfag, som jeg tidligere har gjennomført på Vg1 yrkesfag. Læreplanmålet som elevene skal jobbe med, er fra hovedområdet bærekraftig utvikling og har følgende ordlyd:” Vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og energi bruk.” Målet for læringsøkten er å bevisstgjøre elevene den makten de har som forbrukere, samt at elevene skal vite hvordan deres forbruksvaner påvirker det ytre miljøet. Begrepene drivhuseffekt, klimagasser og global oppvarming er kjente begreper. Elevene kjenner kildene til klimagasser, og vet at økt mengde av klimagasser i atmosfæren bidrar til global oppvarming. De vet også hvilke konsekvenser global oppvarming kan føre til, og hvordan dette kan påvirke livet på jorda.

Undervisningsøkten innledes av en felles PowerPoint framvisning om det nye temaet; forbruksvalg. Underveis i framvisningen er det lagt inn spørsmål for aktivisere elevene. I første halvdel av økten legges det fokus på at innbyggere i Norge i dag, lever et liv i velstand sammenliknet med store deler av verdens befolkning. Et moderne samfunn, slik som Norge, kjennetegnes blant annet av at det produseres mye og forbrukes mye! To filmer fra Handlefri: ”Det lille ekstra” og ”Kaste her – kaste selv?” (YouTube), brukes for å illustrere "bruk - og - kast samfunnet". Filmene fokuserer på dagens overforbruk. Et høyt forbruk bidrar til enorme mengder avfall. I andre delen av økten settes fokus på problematikken rundt ressursbruk, avfall og forurensing som følger av produksjon og transport av varer. Elevene skal lese tekster og besvare oppgaver. Avslutningsvis skal klassen diskutere miljøaspektet ved forbruk. Det legges opp til at elevene skal reflektere over:

 • hvorvidt de selv er bevisste forbrukere
 • om deres forbruk er bærekraftig
 • hvordan miljøet påvirkes av hvilke valg de tar som forbrukere

PowerPoint presentasjonen og lenkene til filmklippene legges i naturfagrommet i fronter. Det lages en innleveringsmappe hvor elevene kan levere oppgavebesvarelsen.

Del to av oppgaven er å planlegge endringer i bruken av LMS, som kan gi undervisningsopplegget merverdi. For å få til dette, må jeg bli bedre kjent med hvilke muligheter som ligger i læringsplattformen fronter. Undervisningsopplegget har fungert greit slik det er nå. Som lærer ønsker jeg meg elever som er aktive og engasjerte i sin egen læring. Slike elever lærer ofte både mer og bedre. Målsetningene for endringene må derfor bli å få et undervisningsopplegg som øker aktiviteten og engasjementet hos elevene.
Etter å ha lekt meg rundt i fronter, klikket og testet, revet meg i håret, men også fått noen positive a-ha opplevelser, har jeg kommet fram til at jeg vil lage en læringssti. Endringene skal jeg realisere ved å ta utgangspunkt i det digitale læringsmateriellet jeg allerede benytter, og bygge læringsstien av det. Jeg skal lage presentasjonssider med utgangspunkt i PowerPoint sidene jeg har, bygge inn filmklippene fra YouTube, legge til et par gode faglig ressurser, i tillegg til å ta i bruk verktøyene test og forum i læringsstien.


Med en læringssti vil jeg får samlet relevante tekster, bilder og filmklipp om temaet i et enhetlig webbasert brukergrensesnitt. Lærestoffet vil dermed fremstå på en ryddig måte for elevene. En læringssti er en samling av enkeltstående læringssider (presentasjonssider, artikler, prøver, undersøkelser ect.), som ved å koples sammen danner en sti for læring. Stien kan enten være lineær eller ha en eller flere forgreininger som eleven kan følge. Dette gir meg som lærer muligheten til å styre og differensiere elevenes læringsløp. Jeg kan altså tilrettelegge fagstoffet slik at ulike elever i samme gruppe kan møte utfordringer som vil være tilpasset deres faglig nivå. I første omgang vil jeg nøye meg med å lage en lineær læringssti. For å fullføre en læringssti må eleven selv være aktiv. Det er ikke jeg som lærer som presenterer fagstoffet, men eleven selv som må ”ta for seg” ved å lese, reflektere og aktivt løse utfordringene som stien legger opp til. Eleven kan bestemme framdriftstempoet, og kan gå fram og tilbake og se på sidene flere gangen dersom eleven skulle ha behov for det. Jeg ønsker å ha med avkryssingstester i læringsstien. Elevene vil da umiddelbart får resultatet etter at testen er fullført. Denne umiddelbare tilbakemeldingen kan i seg selv være motiverende, men målet mitt er derimot å vekke konkurranse instinktet hos eleven. Jeg håper å oppnå at eleven vil konkurrere med seg selv; ta testen flere ganger, for å se om de vil klarer å forbedre resultatet sitt. Dette vil være med på å styrke elevenes læringsprosess.
Verktøyet forum ønsker jeg å bruke slik en avis benytter debattsider av typen ”Fritt ord”. Elevene skal svare på minst ett av innleggene i forumet. For å skape aktivitet, har jeg tenkt å starte forumet med tre ulike førsteinnlegg. Det vil antakeligvis være enklere for elevene å svare på innleggene dersom de føler et engasjement for temaet. Innleggene jeg starter med skal derfor være formulert for å provosere. Med ”provoserende førsteinnlegg” håper jeg å skape følelser og engasjement hos elevene. Jeg håper dette vil bidra til å senke terskelen for å svare i forumet. Eleven må tenke igjennom, ta standpunkt, reflektere og formulere for å besvare innleggene i forumet. Dette er prosesser som bidrar til læring. Ved å se på argumentasjonen som elevene benytter i svarinnleggene, vil jeg som lærer få innblikk i hva elevene har fått med seg.

Endringer som beskrevet over vil tilføre undervisningsopplegget merverdi både for elevene og for meg som lærer. Eleven vil få presentert temaet på en ryddig måte i et enhetlig brukergrensesnitt. De må selv være aktive, og aktivitet er en forutsetning for læring. Elvene kan ta stien flere ganger, og i det tempoet som passer for dem. De får også umiddelbart tilbakemelding om sitt eget læringsutbytte. Jeg som lærer, vil ha et undervisnings opplegg som kan gjenbrukes og som enkelt kan bygges ut og endres etter behov. Læringsstien gir meg muligheten til å nivådifferensiere fagstoffet, og vil frigjøre tid som jeg kan benytte til annet pedagogisk arbeide.

Det skal bli spennende å teste bruken av læringssti i klasserommet. Jeg gleder meg!

”Gjennom begeistring og fordypelse på et spesielt område vil du etter hvert få vilje og evne til å ta til deg andre ting. Gløden blir en rakett som får deg i gang så du kan komme videre.” (Arne Næss)7 kommentarer:

 1. Hei!
  En fin besvarelse på oppgave 1! Jeg ble veldig interessert i ideen din om en læringssti. Hvordan har du tenkt at dette blir gjennomført praktisk? Vil du lage den digitalt som en tegnining (a la den du har limt inn?) eller har LMS`en du bruker muligheter til å lage en slik sti? Vi som bruker MLG (Microsoft Learning Gateway) har muligheter til å gi tilbakemeldinger til Microsoft om hvordan vi vil ha LMS`n og de utvikler den da for oss. JEg tror nesten jeg har lyst til å snappe opp ideen din, den hadde vært kul å fått inn i plattformen!! :)

  SvarSlett
 2. Hei, blir så imponert. Høres interessant ut, og håper du blogger om hvordan det går. Jeg synes det med læringssti virker spennende. Lykke til med opplegget.

  SvarSlett
 3. Ja, samme her. Veldig imponerende opplegg:)
  Det med læringssti er veldig interessant. Selv har jeg såvidt sett litt på Moodle og muligheter til å lage slik sti uten at jeg prøvd selv eller har fått se hvordan det faktisk ser ut. Gleder meg til å se litt hvordan det blir i praksis på elever/studenter. (Selv har jeg begrenset mulighet i dette semester)

  SvarSlett
 4. Tusen takk for de posetive kommentarene!

  Oddny Marie Mittet:
  Læringsplattfomen fronter har et eget verktøy for læringsti. Det jeg må gjøre er å fylle sidene, stien skal bestå av, med innhold. Jeg må også bestemme rekkefølgen sidene skal ha i stien. Alt det tekniske ligger allerede klart i læringsplattformen. Lykke til med læringsstien din.

  SvarSlett
 5. Takk for frokost, kaffe, te, lunsj, kaffe og ikke minst hyggelig prat. Ha, ha, sjekk her: http://anneragnhildsti.blogspot.com/

  SvarSlett
 6. Verktøyet læringssti virker bra. Dette er en mangel i it´s learning (som jeg bruker). Så kult at både forum og test kan inkluderes i læringsstien. Det virker som at stien i seg selv kan være motiverende å gjennomføre.

  Jeg har et spørsmål angående forum i Fronter: Er det mulig å åpne for anonyme bidrag? Jeg ser for meg at det kan være aktuelt å være anonym når en skal provosere og få heftige debatter...

  Kult Næss-sitat som jeg er helt enig i! Det er bare å starte med noe og gjenbruke/tilpasse/endre etterpå. I så måte blir evaluering (tilbakemelding om fornøydhet) viktig. Har du tenkt noe på hvordan opplegget kan evalueres?

  Gleder meg til å lese bloggen din videre, dette var en spennende plan og godt skrevet :-)

  SvarSlett
 7. Takk for hyggelig og god tilbakemelding, både her på bloggen og i It`s learning :-)

  Det er mulig å levere anonyme bidra i forum i Fronter. Dette lar seg gjøre dersom forumet er av typen "Idémyldring", alle bidrag vil da være anonyme. Det er altså ikke mulig for enkelte anonyme bidrag, bare alle eller ingen.

  Når jeg ønsker evaluering av undervisningopplegg, bruker jeg stort sett testeverktøyet i fronter. Elevene får konkrete spørsmål jeg ønsker svar på, samt mulighet til å komme med andre kommentarer. Evalueringen er anonym.

  SvarSlett