torsdag 26. mai 2011

Skjermvideo

Det er en første gang for alt – dette er min første skjermvideo. Skjermvideoen er en instruksjonsvideo for hvordan du kan opprette en Gmail konto; Google’s web baserte e-post tjeneste.Jeg laget skjermopptaket med prøveversjon av Camtasia Studio 7.1.0. Opptaket av skjermen filmet jeg uten lyd, og la lyden til først når filmsnutten var ferdig redigert. Til å ta opp lyd forsøkte jeg først å bruke opptaksmuligheten i Camtasia Studio med mikrofonen på headsetet mitt for å legge på kommentarene, men lydkvaliteten ble da alt for dårlig. Jeg gjorde så et lydopptak med verktøyet ”taleopptak” med iPhone 4. For å kunne laste lydfila inn i Camtasia, måtte fila først konverteres fra AAC til mp3 format, da programmet ikke støtter filformatet AAC. Konverteringen gjorde jeg i iTunes, etter å ha funnet denne videoen på YouTube. Lydkvaliteten ble mye bedre enn fryktet; overraskende god vil jeg faktisk si. Det å ta i bruk Camtasia Studio for første gang var enkelt, takket være mange gode videoer i Camtasia Studio 7 Learning Senter.
Prosessen med å lage denne skjermvideoen har for meg vært lærerik, nyttig og samtidig morsomt. Det er tre ting på en gang det :)

lørdag 21. mai 2011

SlideShare

SlideShare er et nettsted hvor du kan dele presentasjoner og dokumenter. Opplasningene blir automatisk omdannet til lysbilder (”slides”) i SlideShare. Presentasjonen din kan enten deles og være tilgjengelig for alle (gratis) eller være privat og bare synlig for deg. Til hver presentasjon blir det dannet en lenke og en embed – kode, dette gjør at lysbildene enkelt kan deles f.eks. med venner, kollegaer, på Facebook, Twitter eller integreres i en blogg eller i et LMS. Å opprette en SlideShare konto, og å laste opp en presentasjon er raskt og enkelt å få til. For at presentasjonen din skal vises helt identisk i SlideShare som den vises på din maskin, anbefaler jeg at presentasjonen lastes opp i filformatet PDF. Jeg erfarte nemlig at presentasjonen min ble endret ved opplastning i filformatet ppt L!

Her er en superkort lysbilde presentasjon; en liten smakebit av noe, av ALT det jeg har lært i kurset "IKT og læring".

torsdag 5. mai 2011

Bruk av Web 2.0 i undervisning

Web 2.0 åpner for kollektiv læring, hvor deltakerne lærer og skaper i samspill med hverandre. Elevene kan med IKT og Web 2.0 lære på nye måter. Kollektive læreprosesser fremmer både sosial og språklig læring og gir elevene muligheter til å være kreative og produserende. Elevene gis større frihet og fleksibilitet i forhold til innhold, tid og sted for læring. Læringen vil dermed bedre kunne tilpasses den enkelte elev. Ved å involvere seg med andre, presentere arbeid, gi og motta tilbakemeldinger, vil elevene i tillegg til faglig kunnskap få trening både i sosiale og språklige fredigheter, som i å lytte og kommunisere sine synspunkter, ved å argumentere og begrunne.
”To hoder er bedre enn ett!” Tenk da hva tre, fire eller enda flere hoder kan få til sammen….

For å kunne utnytte web 2.0 på en god måte, må lærerne har kjennskap til og føle seg komfortable med bruk av slike tjenester. For å lykkes må skolen være en lærende organisasjon, hvor kollegiet deler kunnskap, erfaringer og gode eksempler med hverandre. Den viktigste læringen i en organisasjon skjer i det daglige, hvor læringen foregår i sosiale relasjoner mellom kollegaer. Det blir således viktig å skape en god kultur for deling. Pedagogisk bruk av IKT må få fokus på alle plan fra ledelsen og ned. Det selvfølgelig også en forutsetning at skolen har et velfungerende nettverk og har elev PC´er tilgjengelig for elevene. Det må legges økt fokus på klasseledelse, kilde kritikk og etiske holdninger til hva som publiseres på nettet. Tanker rundt web 2.0 er i tråd med et sosiokulturelt læringsperspektiv, hvor læring er en sosial prosess hvor individet lærer i samspill med omgivelsene.

Web 2.0 og nettstedet YouTube

Web 2.0 er en samlebetegnelse på sosiale nettjenester hvor nettbrukerne er aktive og sammen skaper og produserer innholdet. Det finnes et stort antall slike tjenester, bildet nedenfor viser noe av mangfoldet som samler seg under paraplyen Web 2.0.

Felles kjennetegn for slike tjenester er åpen kommunikasjon mellom brukerne, med frihet til å dele og gjenbruke materialet. Informasjon, tanker og ideer deles på nettet der alle har tilgang, og brukerne kan gi hverandre tilbakemeldinger på innholdet i for eksempel et kommentarfelt.

YouTube er en tjeneste for videodeling på nettet. Tjenesten er svært populære, og hadde i 2010 over to milliarder videovisninger i snitt hver dag. Alle med tilgang til internett kan se videoer på YouTube, men det er bare de registrerte brukere som kan laste opp, stemme på og kommentere videoklipp. For å bli en registrert YouTube bruker, trenger du en Google – konto.

På YouTube finnes det videoklipp innen mange ulike kategorier, med stor spennvidde i innhold, kvalitet og profesjonalitet. Videoklippene er søkbare ved nøkkelord, tittel, etiketter, kategori eller brukernavnet til den som har lastet opp videoklippet. Her er det definitivt klipp for enhver smak!
Dette er en av mine YouTube favoritter:Brukeren som laster opp videoklipp på YouTube kan velge hvor tilgjengelig klippene skal være. Videoklippene kan enten være offentlige og tilgjengelige for alle, privat og da kun tilgjengelig for inviterte YouTube brukere, eller uoppførte. De uoppførte klippene vil bare kunne ses av dem som brukeren deler direkte lenken til videoklippet med. YouTube genererer egen url og embed kode til alle videoklippene som lastes opp, dette gjør at klippene enkelt kan integreres i andre applikasjoner som for eksempel i blogg og LMS.

YouTube er først og fremst konstruert for enkelt å kunne se og publisere videoer, og ikke med det mål for øyet å støtte opp under læringsaktiviteter. Foruten en enkel kommentarfunksjon, har tjenesten små muligheter for dialog, (samarbeid) og evaluering. Bruk av videoklipp fra YouTube vil allikevel kunne brukes pedagogisk i elevenes læringsarbeide. Her er et par eksempler:
  1. Læreren kan velge ut videoklipp med faglig innhold fra YouTube, og bruke dem som et supplement til teorien i sin presentasjon av fagstoffet. Video er et velegnet medium for å konkretisere teori. (Tradisjonell formidlingsbasert undervisningspraksis: Læreren er den styrende og aktive. Læreren planlegger og definerer innholdet, og er i stor grad ansvarlig for elevenes læring. Målet er å overføre lærestoffet fra lærer til elev.)
  2. Elevene kan alene eller i grupper lage video om et faglig tema. Videoen kan de så dele på YouTube. Elevene må dermed fordype seg i- og jobbe med fagstoffet, planlegge, velge ut og gjennomføre filmingen. Å produsere video gir elevene muligheten til å være kreative og jobbe aktivt med lærestoffet. At videoen skal publiseres på nettet og være tilgjengelig for andre kan bidra til å øke elevenes arbeidsmotivasjon og læring. (Konstruktivistisk undervisningspraksis: Elevens læring er mer selvstyrt. Eleven er ikke lenger passiv konsument, men aktiv produsent av kunnskap.)
Film er et sterkt medium og et universelt språk. I en skolehverdag preget av mye tekst, vil innslag av video kunne virke motiverende fordi det skaper variasjon i undervisningen. Et videoklipp (med faglig innhold) kan elever se igjennom flere gang dersom de har behov for det. Dette er en mulighet som et ordinært foredrag ikke kan tilby. Å lage film krever foruten oversikt og kunnskap om temaet som det skal lages film om, god planlegging, aktiv deltakelse og samarbeid. Det vil derfor være gode muligheter for å lære av og lage- og ved å se film med et godt faglig innhold.