fredag 5. april 2013

Videobruk

Hva kan vi bruke video til i opplæring og undervisning?

 • studere og analysere klasseromsinteraksjoner.
 • bevisstgjøre læreren på egne styrker og svakheter som formidler.
 • skape nysgjerrighet og interesse for et tema.
 • skape engasjement rundt et tema.
 • plassere temaet i kontekst.
 • presentere teori / fagstoff.
 • repetere teori / fagstoff.
 • demonstrere hvordan en arbeidsprosess skal gjennomføres.
 • demonstrere hvordan en oppgave skal løses.
 • gi elevene en trinn- for- tinn instruksjon hvor de guides gjennom en prosessen.
 • synliggjøre detaljer, nyanser, likheter og forskjeller.
 • gi tilbakemeldiger på oppgaver og innleveringer.

 • (Elevproduksjoner)
 • metode for å lære fagstoff når eleven selv er produsent av fagvideo.
 • utgangspunkt for veiledning.
 • grunnlag for vurdering.
 • arbeidsmåte for å øve opp digitale ferdigheter.
 • arbeidsmåte for øve på å samarbeide med andre.

 • ... for å nevne noe....


  2 kommentarer:

  1. I omvendt undervisning (flipped classroom) skal elevene gjennomgå nytt fagstoff hjemme, mens oppgaver som tradisjonelt gis i hjemmelekse, løses på skolen. Den mest brukte måten til å presentere fagstoffet på i en slik pedagogisk modell, er i form av videoforelesninger. VIDEO kan altså brukes som kommunikasjonsform til å presentere fagstoffet i omvendt undervisning :)

   SvarSlett