fredag 3. mai 2013

"Video er video" - eller?

Når du skal produsere en video er det viktig å tenke igjennom og være bevisst hvilken hensikt videoen skal ha.
  • Hva er målet med videoen? 
  • Hvilken type læring og kunnskap ønskes det at elevene skal oppnå? 
  • Hvilken kommunikasjonsform passer til formålet? 
  • Hvilken teknikk kan brukes? 
Ulike typer av videosjangere stimmulerer til ulike typer av læring. Hva bør du velge? Her er en liten oversikt som kanskje kan hjelpe deg!


Hensikten med videoen
Lærings og kunnskapssmål
Kommunikasjonsform
Sjanger
Teknikk Videoeksempel
Presentere teori
Eleven skal lære teori. Eleven skal kunne gjengi, forklare og bruke teoristoffet.
Forelesning
Intervju av fagperson 
Faglig samtale
Fotofortelling
Gi innsikt / 
forståelse 
Elevene skal utvikle en dypere innsikt om et emne. Elevene skal kunne oppfatte, skjelne, granske, analysere og trekke slutninger om et tema eller en problemstilling.
Dokumentar /Reportasje
Synspunkt (Point of View)
Simulering / Animasjon
Highlighting
Guide
Videodokumentar
Videoanalyse
Videoguide
Utvikle ferdigheter
Eleven skal lære en ferdighet. Eleven skal kunne kopiere, utføre, produsere og beherske en framgangsmåte eller teknikk.
Demonstrasjon
Instruksjon

Trinn- for- trinn veiledning
Bevisstgjøring / utvikle holdninger
Eleven skal bli bevisst, kunne ta ansvar for, ta initiativ til, se forbindelser og vurdere tanker, holdninger og adferd på en kritisk måte.
Tankevekkende case
Øyenvitneforklaring
Dokumentar-drama
Samtale
Videoskildring
Videointervju
Dokumentarfilm
Engasjere
Elevene skal bli interesserte, nysgjerrige og engasjerte.
Fortelling fra virkeligheten

Trigger
Reklame
Videodokumentar
Trailer
Snarfilm
Reklamefilm
Veiledning / vurdering
Eleven får tilbakemelding på innlevert oppgave, praktiskprodukt eller arbeidsutførelse. Eleven skal vite hva som skal til for å forbedre / høyne sitt faglig nivå.
Kommentar
Beskrivelse
Videokommentar
Videoanalyse
Skjermopptak

Kilder:
It is not television anymoreDesigning digital video for learning and assessment
Daniel L. Schwartz & Kevin Hartman. School of Education. Stanford University

Blooms taksonomi (kunnskapsmål) Krathwohls taksonomi (holdningsmål)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar