torsdag 5. mai 2011

Bruk av Web 2.0 i undervisning

Web 2.0 åpner for kollektiv læring, hvor deltakerne lærer og skaper i samspill med hverandre. Elevene kan med IKT og Web 2.0 lære på nye måter. Kollektive læreprosesser fremmer både sosial og språklig læring og gir elevene muligheter til å være kreative og produserende. Elevene gis større frihet og fleksibilitet i forhold til innhold, tid og sted for læring. Læringen vil dermed bedre kunne tilpasses den enkelte elev. Ved å involvere seg med andre, presentere arbeid, gi og motta tilbakemeldinger, vil elevene i tillegg til faglig kunnskap få trening både i sosiale og språklige fredigheter, som i å lytte og kommunisere sine synspunkter, ved å argumentere og begrunne.
”To hoder er bedre enn ett!” Tenk da hva tre, fire eller enda flere hoder kan få til sammen….

For å kunne utnytte web 2.0 på en god måte, må lærerne har kjennskap til og føle seg komfortable med bruk av slike tjenester. For å lykkes må skolen være en lærende organisasjon, hvor kollegiet deler kunnskap, erfaringer og gode eksempler med hverandre. Den viktigste læringen i en organisasjon skjer i det daglige, hvor læringen foregår i sosiale relasjoner mellom kollegaer. Det blir således viktig å skape en god kultur for deling. Pedagogisk bruk av IKT må få fokus på alle plan fra ledelsen og ned. Det selvfølgelig også en forutsetning at skolen har et velfungerende nettverk og har elev PC´er tilgjengelig for elevene. Det må legges økt fokus på klasseledelse, kilde kritikk og etiske holdninger til hva som publiseres på nettet. Tanker rundt web 2.0 er i tråd med et sosiokulturelt læringsperspektiv, hvor læring er en sosial prosess hvor individet lærer i samspill med omgivelsene.

1 kommentar:

  1. Interessant tanke du har å se på skolen som en lærende organisasjon, med ledelsen som sentral pådriver. Veldig enig med deg i det, og der tror jeg det er et stort potensial. Helt enig med det du sier på slutten: Web 2.0 passer som fot i hose med et sosiokonstruktivistisk læringssyn. I tillegg mener jeg faktisk at Web 2.0 passer med de fleste læringssyn, fordi det er så mange nivåer og innfallsvinkler å bruke Web 2.0 på. Nettopp det gjør meg sikker på at Web 2.0 i skolen har stort potensial og er noe vi vil se mye brukt i årene som kommer.

    SvarSlett