torsdag 5. mai 2011

Web 2.0 og nettstedet YouTube

Web 2.0 er en samlebetegnelse på sosiale nettjenester hvor nettbrukerne er aktive og sammen skaper og produserer innholdet. Det finnes et stort antall slike tjenester, bildet nedenfor viser noe av mangfoldet som samler seg under paraplyen Web 2.0.

Felles kjennetegn for slike tjenester er åpen kommunikasjon mellom brukerne, med frihet til å dele og gjenbruke materialet. Informasjon, tanker og ideer deles på nettet der alle har tilgang, og brukerne kan gi hverandre tilbakemeldinger på innholdet i for eksempel et kommentarfelt.

YouTube er en tjeneste for videodeling på nettet. Tjenesten er svært populære, og hadde i 2010 over to milliarder videovisninger i snitt hver dag. Alle med tilgang til internett kan se videoer på YouTube, men det er bare de registrerte brukere som kan laste opp, stemme på og kommentere videoklipp. For å bli en registrert YouTube bruker, trenger du en Google – konto.

På YouTube finnes det videoklipp innen mange ulike kategorier, med stor spennvidde i innhold, kvalitet og profesjonalitet. Videoklippene er søkbare ved nøkkelord, tittel, etiketter, kategori eller brukernavnet til den som har lastet opp videoklippet. Her er det definitivt klipp for enhver smak!
Dette er en av mine YouTube favoritter:Brukeren som laster opp videoklipp på YouTube kan velge hvor tilgjengelig klippene skal være. Videoklippene kan enten være offentlige og tilgjengelige for alle, privat og da kun tilgjengelig for inviterte YouTube brukere, eller uoppførte. De uoppførte klippene vil bare kunne ses av dem som brukeren deler direkte lenken til videoklippet med. YouTube genererer egen url og embed kode til alle videoklippene som lastes opp, dette gjør at klippene enkelt kan integreres i andre applikasjoner som for eksempel i blogg og LMS.

YouTube er først og fremst konstruert for enkelt å kunne se og publisere videoer, og ikke med det mål for øyet å støtte opp under læringsaktiviteter. Foruten en enkel kommentarfunksjon, har tjenesten små muligheter for dialog, (samarbeid) og evaluering. Bruk av videoklipp fra YouTube vil allikevel kunne brukes pedagogisk i elevenes læringsarbeide. Her er et par eksempler:
 1. Læreren kan velge ut videoklipp med faglig innhold fra YouTube, og bruke dem som et supplement til teorien i sin presentasjon av fagstoffet. Video er et velegnet medium for å konkretisere teori. (Tradisjonell formidlingsbasert undervisningspraksis: Læreren er den styrende og aktive. Læreren planlegger og definerer innholdet, og er i stor grad ansvarlig for elevenes læring. Målet er å overføre lærestoffet fra lærer til elev.)
 2. Elevene kan alene eller i grupper lage video om et faglig tema. Videoen kan de så dele på YouTube. Elevene må dermed fordype seg i- og jobbe med fagstoffet, planlegge, velge ut og gjennomføre filmingen. Å produsere video gir elevene muligheten til å være kreative og jobbe aktivt med lærestoffet. At videoen skal publiseres på nettet og være tilgjengelig for andre kan bidra til å øke elevenes arbeidsmotivasjon og læring. (Konstruktivistisk undervisningspraksis: Elevens læring er mer selvstyrt. Eleven er ikke lenger passiv konsument, men aktiv produsent av kunnskap.)
Film er et sterkt medium og et universelt språk. I en skolehverdag preget av mye tekst, vil innslag av video kunne virke motiverende fordi det skaper variasjon i undervisningen. Et videoklipp (med faglig innhold) kan elever se igjennom flere gang dersom de har behov for det. Dette er en mulighet som et ordinært foredrag ikke kan tilby. Å lage film krever foruten oversikt og kunnskap om temaet som det skal lages film om, god planlegging, aktiv deltakelse og samarbeid. Det vil derfor være gode muligheter for å lære av og lage- og ved å se film med et godt faglig innhold.

3 kommentarer:

 1. Veldig flott innlegg om YouTube. Du kunne kanskje inkludert en YouTube-video som eksempel i innlegget for å sette prikken over i-en? :-) Du har gode refleksjoner om hvordan YouTube kan brukes i læring. Jeg har selv utfordret studentene mine i Trondheim på å lage video selv - gruppevis. De oppgir å lære veldig mye av den type aktivitet, og om en lar YouTube/videoproduksjon være en støtteaktivitet opp mot annen aktivitet, tror jeg mulighetene er mange. Da blir YouTube-videoen for eksempel et alternativ til en innlevert skriftlig rapport, altså noe som formidler resultatet. Jeg får inntrykk av at du har samme holdninger og erfaringer, og det er spennende å lese om. Flott at du fletter inn ulike perspektiver på læring: elev i sentrum vs lærerstyrt. Også siste avsnitt er meget bra oppsummert og velformulert.

  SvarSlett
 2. Tusen takk for din positive og konstruktive tilbakemelding. Jeg er helt enig med deg; innlegget kunne godt vist et video eksempel. Jeg har derfor supplert blogginnlegget med en av mine YouTube favoritter:-)

  Dette med film og video som en del av læringsarbeidet er noe jeg har veldig lyst til å lære mer om. Skoleåret 2011/2012 kommer derfor til å bli ekstra spennende da hele klassen min skal utstyres med hver sin iPod touch. Dette gir oss muligheten til å produsere film, video og anmasjoner på en rask og enkel måte. Jeg gleder meg!

  SvarSlett
 3. Oi, da har dere forutsetninger for å gjøre mange morsomme krumspring... iPhone Touch har så vidt jeg vet kamera, og dermed kan en kjøre for eksempel QR-applikasjoner på den. En enorm mulighet for læring og motivasjon spør du meg... http://no.wikipedia.org/wiki/QR-kode

  SvarSlett