søndag 13. mars 2011

Digitale tester - Hva har jeg lært?

Jeg har i liten grad brukt digitale tester tidligere, men etter å ha lest om dette i modul 2, har jeg lyst til å prøve formativ bruk av tester i egen undervisning. Det å benytte tester som et element i læringsprosessen synes jeg er svært så interessant og spennende. I og med at slike tester kan ta i bruk ”stimuli” som bilde, film, lyd og animasjoner åpnes det opp for å stille helt andre spørsmål enn hva som er mulig på pairtester. Digitale tester er derfor noe langt mer enn bare avkryssingstester.

For å lære seg et verktøy, må verktøyet utforskes og brukes. I så måte var det nyttig å lage tester selv. For å lage gode spørsmålsformuleringer og svaralternativer ved avkryssingsoppgaver, kreves en del tankevirksomhet. Jeg synes allikevel at det å lage en digital test, ikke var så tidkrevende som jeg i utgangspunktet hadde sett for meg.  Jeg som lærer trenger jo heller ikke å lage alle spørsmålene selv. I og med at det er mye læring i det å lage spørsmål, så er dette en læringsaktivitet som elevene også kan gjøre i sitt læringsarbeide. Elevene må da angripe lærestoffet på en annen måte enn når de skal besvare spørsmål. Når spørsmålene vel er formulert så kan de gjenbrukes. Lærestoffet i modul 2 var godt. For min egen del, var det de konkrete eksemplene på hvordan digitale tester kan brukes på forskjellige måter, som var mest lærerikt. Det var også veldig nyttig å ta de ulike testene som var lagt ut i Its`learning. Det var spennende og inspirerende å se på hvordan spørsmålene i testene var formulert og hvordan svaralternativene var presentert. Dette var et fint supplement til den skrevne teorien.

1 kommentar:

  1. Kjempeflott at du er blitt motivert til å bruke tester formativt som en læringsaktivitet! Her tror jeg det er veldig mange muligheter, særlig i realfag. Interessant det du sier om læring i å se på og ta andres tester. Jeg tror dette er veldig viktig for å lykkes. En lærer mye av å se på andre. Derfor bør kollegaer etter min mening ha innblikk i hverandres fagrom, jevnlig diskutere med hverandre og utveksle erfaringer/tips.

    SvarSlett