lørdag 12. mars 2011

Digital test om FETT

Som en del av øvingen i modul 2, skulle jeg lage en digital test over et valgfritt tema. Da jeg til daglig bruker læringsplattformen Fronter, var det for meg i denne delen av øvingen, viktigst å få testet ut mulighetene som finnes i testverktøyet i It`s learning. Jeg valgte å lage en teste over temaet fett, mest fordi kompetansemålene er veldig konkrete for akkurat dette temaet i naturfag på Vg1. Med konkrete mål synes jeg det er enklere å lage gode og målrettede spørsmål. Jeg ønsket å lage en test med ulike spørsmålstyper hvor spørsmålene også skulle variere i vanskelighetsgrad. Det å lage en digital test gikk veldig greit, og tok bare en brøkdel av den tiden jeg hadde fryktet at det skulle ta.


Spørsmålstypene som ble benyttet var: flere svar, flervalgsoppgaver, enten / eller, finn par, kort svar og åpent svar. Spørsmålene i testen fikk en stor spennvidde fra kjemiske kjennetegn i fettmolekyler, til fordøyelse av fett, og tilslutt hvordan fett påvirker helsa vår. Dette er en test jeg kommer til å bruke som en post- test i undervisningen for å oppsummere og samle alle tråder om fett etter temaet er gjennomgått. Jeg er godt fornøyd med resultatet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar