onsdag 25. april 2012

Videorapport: iPod prosjektet 2012

Siden høsten 2011 har Telemark fylkeskommune startet opp flere prosjekter hvor nettbrett har blitt testet ut for bruk i videregående opplæring. I et av disse pilotprosjektene har jeg bidratt til å teste ut bruk av iPod touch i elevenes læringsarbeide. Her kan du få et innblikk i hva vi har gjort, hvilke utfordringer vi har møtt på, hvilke erfaringer vi sitter igjen med og hva elevene selv synes. Legg gjerne igjen en kommentar.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar